ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Γενική Συνέλευση

Το ανώτατο όργανο του GRAMMO είναι η Γενική Συνέλευση η οποία συνεδριάζει σε ετήσια βάση, και εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, τα τακτικά μέλη του GRAMMO (Εταίροι), ενώ δικαιούνται να παρίστανται και να εκφράσουν απόψεις ή προβληματισμούς όλοι οι δικαιούχοι, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλογής στο Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του GRAMMO είναι επταμελές και αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και 3 Μέλη. Συνεδριάζει συνήθως σε μηνιαία βάση και είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων που άπτονται της καθημερινής λειτουργίας του.

Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από την εξής σύνθεση:
Μαργαρίτα Μάτσα-Πρόεδρος
Σπυρίδων Σταμούλης-Αντιπρόεδρος
Άννα-Μαρία Αντίππα-Γενική Γραμματέας
Ειρήνη Σουγανίδου-Ταμίας
Ανδρέας Γιαννίκος-Μέλος
ΊζυΚουτιέλ-Μέλος
Αντώνης Μαρκόγιαννης-Μέλος

Η Σύμβουλος Διοίκησης κα Ελένη Φωσκόλου εποπτεύει την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ.

Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο του GRAMMO είναι τριμελές. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία. Καθήκον του είναι να εποπτεύει τη λειτουργία του GRAMMO και το Διοικητικό Συμβούλιο, ενημερώνοντας σχετικά τη Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον άπαξ ετησίως.

Το τρέχον Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από την εξής σύνθεση:
Σταύρος Πηλαδάκης-Πρόεδρος
Γεράσιμος Μαριάτος-Αντιπρόεδρος
Δήμητρα Μπερδούση-Γραμματέας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Αν συνεχίσετε την πλοήγηση στην σελίδα μας, θεωρούμε ότι αποδέχεστε την χρήση cookies Ok