Αμοιβολόγιο

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις ισχύουσες χρεώσεις, για τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Αμοιβολόγιο Δημόσιας Εκτέλεσης
  • Αμοιβολόγιο Online Media
  • Αμοιβολόγιο Ραδιοφωνικών Σταθμών
  • Αμοιβολόγιο Τηλεοπτικών Σταθμών
  • Αμοιβολόγιο Οπτικοποιημένων Φωνογραφημάτων (VideoClips)
  • Αμοιβολόγιο για Ιδιωτικό Dubbing
  • Αμοιβολόγιο για Dubbers