Αρμοδιότητες

Ο Grammo, με βάση το καταστατικό του, έχει εξουσιοδοτηθεί από τις παραγωγούς εταιρίες ώστε, μεταξύ άλλων:

  • Να καταρτίζει συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων των μελών του, καθώς και για την οφειλόμενη αμοιβή, να εισπράττει την αμοιβή και να κατανέμει μεταξύ των μελών του τα εισπραττόμενα ποσά
  • Να προβαίνει σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των μελών του ή των δικαιοδόχων τους και να ζητεί την απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωμα ως προς τις εξουσίες που του έχουν ανατεθεί
  • Να ενεργεί με σύμπραξη δημόσιας αρχής τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης, ενοικίασης, ή δανεισμού αντιτύπων ή δημόσιας εκτέλεσης των έργων που προστατεύει για να διαπιστώνει εάν οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα των μελών του
  • Να εκπροσωπεί στην Κύπρο σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, αλλοδαπούς οργανισμούς ή εταιρίες διαχείρισης ή προστασίας ή διαχείρισης και προστασίας αλλοδαπών παραγωγών υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας και να ασκεί στην Κύπρο για λογαριασμό των μελών τους τα ίδια δικαιώματα που ασκεί για τα μέλη του
  • Να ασκεί κατόπιν σχετικής εντολής και εξουσιοδότησης, τις ίδιες εξουσίες που ασκεί για τα μέλη του για λογαριασμό άλλων διαχειριστικών οργανισμών που έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.59/1976 ή και να ιδρύει με άλλους διαχειριστικούς οργανισμούς εισπρακτικούς φορείς οποιασδήποτε μορφής για την είσπραξη και διανομή των δικαιωμάτων αυτών
  • Nα διαχειρίζεται για λογαριασμό των μελών του στην εδαφική επικράτεια της Κύπρου, τα δικαιώματα αναπαραγωγής, ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής, παρουσίασης στο κοινό, καλωδιακής αναμετάδοσης και δορυφορικής μετάδοσης, να χορηγεί τις παραπάνω άδειες και να εισπράττει τις σχετικές αμοιβές (αρ.9 Ν.59/1976, περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμοι).

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Αν συνεχίσετε την πλοήγηση στην σελίδα μας, θεωρούμε ότι αποδέχεστε την χρήση cookies Ok